HP Pavilion XT Akumulator i Adapter

HP Pavilion XT Akumulator i Adapter

Proszę wybrać HP Pavilion XT model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.