Acer Aspire 5200 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Acer Aspire 5200 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Acer Aspire 5200 Akumulator i Adapter