Apple MacBook Pro Akumulator i Adapter Różne Serie

Proszę wybrać Apple MacBook Pro model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Apple MacBook Pro   Akumulator i Adapter