Apple MacBook Pro A1286 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Apple MacBook Pro A1286 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Apple MacBook Pro A1286 Akumulator i Adapter