Apple MacBook Pro A1389 Akumulator i Adapter

Apple MacBook Pro A1389 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Apple MacBook Pro A1389 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.