Asus L 50 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Asus L 50 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Asus L 50 Akumulator i Adapter