Asus T Akumulator i Adapter Różne Serie

Proszę wybrać Asus T model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Asus T   Akumulator i Adapter