Asus Z 9000 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Asus Z 9000 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Asus Z 9000 Akumulator i Adapter