Dell Inspiron B Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Dell Inspiron B model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Dell Inspiron B Akumulator i Adapter