HP mini 200 Akumulator i Adapter

HP mini 200 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać HP mini 200 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.