IBM ThinkPad 770 Akumulator i Adapter

IBM ThinkPad 770 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać IBM ThinkPad 770 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.