Lenovo ThinkPad 3000 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Lenovo ThinkPad 3000 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Lenovo ThinkPad 3000 Akumulator i Adapter