Samsung GT 9000 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Samsung GT 9000 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Samsung GT 9000 Akumulator i Adapter