Samsung R Akumulator i Adapter Różne Serie

Proszę wybrać Samsung R model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Samsung R   Akumulator i Adapter