Sony Vaio VGN C Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Sony Vaio VGN C model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Sony Vaio VGN C Akumulator i Adapter