HTC HD Battery & Charger

Proszę wybrać HTC HD model z poniższej listy:

HTC HD Battery & Charger