HTC Rhodium Battery & Charger Różne Serie

Proszę wybrać HTC Rhodium model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Smartfon i tablet.

HTC Rhodium   Battery & Charger