I-mate - Battery & Charger Różne Serie

Proszę wybrać I-mate - model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Smartfon i tablet.

I-mate -   Battery & Charger