APC UPS Battery Różne Serie

Proszę wybrać APC model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Lead Acid.