Nasza polityka dotyczÄ?ca plików cookie

Wiele stron internetowych, w tym nasza, aby siÄ? udoskonalaÄ?, używa plików cookie. Nasze pliki cookie nie przechowujÄ? informacji takich jak imiÄ? i nazwisko czy informacje o pÅ?atnoÅ?ciach, ale pomagajÄ? nam: zrozumieÄ?, w jaki sposób odwiedzajÄ?cy znajdujÄ? i korzystajÄ? z naszej strony (np. analiza ruchu i skutecznoÅ?ci reklam); ustaliÄ?, czy użytkownik jest zalogowany (zarzÄ?dzanie profilami); oraz Å?ledziÄ?, które produkty zostaÅ?y umieszczone w koszyku zakupowym naszej strony (skÅ?adanie zamówieÅ? on-line). KorzystajÄ?c z naszej strony, wyrażasz zgodÄ? na przechowywanie plików cookie w swojej przeglÄ?darce internetowej.

Nie możemy odczytaÄ? plików cookie pochodzÄ?cych z innych stron internetowych. Niektóre z plików cookie zapewniajÄ?cych analizÄ? ruchu i skutecznoÅ?ci reklam dla naszej strony sÄ? konfigurowane przez podmioty zewnÄ?trzne, podobnie jak pliki cookie tworzone przez wbudowane przyciski â??Shareâ?? (UdostÄ?pnij), które umożliwiajÄ? użytkownikom naszej strony Å?atwe dzielenie siÄ? artykuÅ?ami z przyjacióÅ?mi za poÅ?rednictwem popularnych portali spoÅ?ecznoÅ?ciowych, jeÅ?li użytkownicy zechcÄ? z tego rozwiÄ?zania korzystaÄ?.

PÅ?acimy również platformom reklamowym i podmiotom stowarzyszonym, takim jak Google, aby promowaÄ? naszÄ? dziaÅ?alnoÅ?Ä?, a pliki cookie sÅ?użÄ? do dzielenia siÄ? z nimi pewnymi informacjami o zamówieniach w celu obliczenia należnej im prowizji. Niemniej nie udzielamy im informacji dotyczÄ?cych Twojego imienia i nazwiska oraz osobistych danych.

WiÄ?cej informacji na temat plików cookie i sposobu zarzÄ?dzania nimi w przeglÄ?darce internetowej można uzyskaÄ?, przechodzÄ?c do menu â??Pomocâ?? w przeglÄ?darce lub odwiedzajÄ?c stronÄ? â?¢AboutCookies.org

Zapoznaj siÄ? z naszÄ? â?¢PolitykÄ? prywatnoÅ?ci, aby dowiedzieÄ? siÄ? jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje Ciebie dane.