Compaq Presario 1400 Akumulator i Adapter

Proszę wybrać Compaq Presario 1400 model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

Compaq Presario 1400 Akumulator i Adapter