HP Pavilion Akumulator i Adapter Różne Serie

Proszę wybrać HP Pavilion model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Laptop.

HP Pavilion   Akumulator i Adapter