Palm Battery & Charger Różne Serie

Proszę wybrać Palm model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Smartfon i tablet.

Palm     Battery & Charger