Samsung Galaxy Note Tab Note Pro Battery & Charger

Proszę wybrać Samsung Galaxy Note Tab Note Pro model z poniższej listy:

Rodzaj, serię i model można zwykle znaleźć na dole ekranu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie Twojego Smartfon i tablet.

Samsung Galaxy Note Tab Note Pro Battery & Charger